Ohjeet

Ohjeet

Ohjeet

Muuttoilmoitus

Tee taloon muuttaessasi kirjallinen tuloilmoitus huoltoyhtiölle tai talonmiehelle. Muista merkitä ilmoitukseen kaikki huoneistoon muuttavat henkilöt. Asukasrekisteriin merkinnän jälkeen asukkaan nimi voidaan merkitä oveen ja porrastauluun ja tilisiirrot vastikkeiden ja käyttömaksujen perintää varten voidaan tulostaa. Myös ovenavauspalvelua käytettäessä tai talonkirjaotetta varten tarvitaan tietoa huoneistossa asuvista henkilöistä.

Muuttaessasi pois talosta, tee lähtöilmoitus huoltoyhtiölle tai talonmiehelle. Tällöin varmistat, että esimerkiksi autopaikka- ja sähkömaksujen perintä katkeaa oikeaan aikaan.

Taloyhtiölle tehtävä muuttoilmoitus ei korvaa väestörekisteriin tehtävää muuttoilmoitusta. Sen voit tehdä postista tai maistraatista noudettavalla lomakkeella tai osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi.

Muista ilmoittaa myös myöhemmin tapahtuneet muutokset kuten lapsen syntymä, nimen vaihdos tai asukasmäärän muutokset.

Asumisturvallisuus

Asukkaat voivat omalla toiminnallaan merkittävästi ennaltaehkäistä vahinkojen syntymistä:

 • asenna asunnon jokaiseen kerrokseen palovaroitin jokaista alkavaa 60 m² kohden ja valvo niiden toimintakuntoa
 • hanki sammutuspeite
 • älä jätä koneita päälle ilman valvontaa
 • sulje astian- ja pyykinpesukoneiden hanat käytön jälkeen
 • sijoita pesukoneet lattiakaivolla varustettuun tilaan tai käytä niiden alla muovikaukaloita
 • puhdista hajulukot la lattiakaivot säännöllisesti
 • käytä asennuksissa ammattilaisia
 • älä säilytä tavaroita tai lastenvaunuja käytävillä
 • ilmoita havaitsemistasi epäkohdista huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle

Kotivakuutus

Asukkaan on huolehdittava omasta vakuutusturvastaan ottamalla riittävän laaja kotivakuutus. Taloyhtiön kiinteistövakuutus kattaa vain rakennukset ja niihin kiinteästi asennetut rakenteet ja kalusteet. Tuhoutuneen irtaimiston ja esimerkiksi tilapäisasumisesta aiheutuneet kulut korvaa vain asukkaan kotivakuutus.

Autopaikat, sauna- ja pesutupavuorot

Autopaikat ja saunavuorot varataan huoltoyhtiöltä talonmieheltä.

Vikailmoitukset

Tee vikailmoitus vian havaittuasi suoraan huoltoyhtiölle tai talonmiehelle. Yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta, kuten myös päivystysnumerot.

Talonkirjaote

Otteen talonkirjasta voi tilata talonmieheltä tai huoltomieheltä.

Merkintä osakeluetteloon

Tyypillisesti asunto-osakkeet vaihtavat omistajaa asuntokaupan kautta. Uuden osakkeenomistajan tulee rekisteröidä tehty osakesiirto taloyhtiön ylläpitämään osakeluetteloon. Tätä varten on isännöitsijälle asuntokaupan jälkeen toimitettava kopio kauppakirjasta, varainsiirtoverolaskelma veroviraston leimalla ja kuitti maksetusta varainsiirtoverosta sekä kopio osakekirjasta, johon on tehty osakesiirtomerkintä. Osakekirjan siirtomerkintähistorian on oltava katkeamaton, isännöitsijä ei tee merkintöjä. Jos kyseessä on välittäjäkauppa, kiinteistönvälittäjä toimittaa tarvittavat asiakirjat isännöitsijätoimistoon.

Jos kyseessä on ositus, perintö, lahja, vaihto tai testamentti on isännöitsijälle toimitettava asiaankuuluva siirtoasiakirja kuten ositussopimus, perukirja, perinnönjakokirja, lahjakirja, testamentti tms. sekä näihin asiakirjoihin olennaisesti kuuluvat liitteet kuten sukuselvitys virkatodistuksineen ja testamenttien moittimattomuustodistukset. Lisäksi tarvitaan siirtomerkinnällä varustetun osakekirjan kopio.

Mikäli perintö jätetään jakamatta, on osakeluetteloon merkittävä jakamattoman kuolinpesän osakkaat. Tällöin omistusoikeuden selvityksenä riittää osakekirja ilman siirtomerkintää, perukirja ja sukuselvitys.

Osakkaan muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus huoneistossa tehtävistä remonteista. Muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Muutostöitä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt asian ja antanut luvan niiden aloittamiseen.

Remonttia suunniteltaessa on huomioitava 1.1.2016 alkaen muuttuneet asbestimääräykset. Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on selvitettävä sisältävätkö muutostyössä purettavat rakenteet tai työstettävät pinnat asbestia. Asbestia saattaa esiintyä esimerkiksi kiinnityslaasteissa, liimoissa, saumausaineissa, pintamateriaaleissa ja eristeissä. Tarvittaessa muutostyökohteessa on suoritettava asbestikartoitus. Asbestia sisältävien materiaalien osalta remontti on suoritettava asbestityönä. Asbestikartoituksen ja -työn kustannuksista vastaa osakas. Kartoitustarpeen selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään remontin suunnitteluvaiheessa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat lähes kaikki huoneistossa tehtävät muutokset, ainoastaan hyvin vähäisiksi laskettavat toimenpiteet kuten tapetointi tai maalaus voidaan suorittaa ilman taloyhtiön lupaa. Jos olet epävarma kuuluuko toimenpiteestä ilmoittaa, ota yhteyttä isännöitsijään.

Mikäli muutoksissa tehdään muutoksia esimerkiksi kantaviin rakenteisiin, tarvitaan myös lupa myös viranomaisilta. Luvan hakijana on tässä tapauksessa taloyhtiö, osakas ei voi sitä itse hakea.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan teettämää muutos- tai korjaustyötä. Osakas vastaa valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee aina esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • parketin asentaminen muovimaton tilalle (voi vaikuttaa esim. askeläänien kuuluvuuteen tai edellyttää asbestin poistoa)
 • wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (ei lauteet) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
 • putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-istuin) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttävät työt
 • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri- ja lattialämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla)
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen
 • muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esimerkiksi kantavuuteen tai eristävyyteen)
 • kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja tms.
 • huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen

 

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus voi koskea seuraavia toimenpiteitä:

 • huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esim. seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta
 • altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen, jos se vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin

 

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus ei koske:

 • tapetointia ja maalausta
 • lattiapinnoitteen vaihtamista vastaavan kaltaiseen pinnoitteeseen (esim. vanhan parketin uusiminen, kun käytetään uudelle parketille suositeltua äänieristystä)
 • taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämistä
 • eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen tai muun kuivatilan kaappien rakentamista, asentamista tai poistamista, jos ei vaikuta ilmanvaihtoon
 • Keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentamista, jos ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentamista, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat olemassa
 • muiden kuin käyttövesi-, viemäri-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentamista, muuttamista tai poistamista: jää-, pakastin- ja viileäkaappi, mikroaaltouuni, kuivauskaappi tai -rumpu, ilmanvaihtojärjestelmään kytkemätön liesituuletin
 • huonekorkeuden laskemista, jos se ei vaikuta ilmastointikanaviin ja sähköjohtoihin
 • väliovien vaihtamista tai poistamista

 

Huoneistossa tehtävistä muutostöistä voit ilmoittaa tästä linkistä.

Kunnossapitovastuu

Kunnossapitovastuulla tarkoitetaan osakkaan tai taloyhtiön vastuuta laitteen tai asunnon osan huollosta, hoidosta, korjaamisesta, perusparantamisesta tai uudistamisesta. Oheisesta taulukosta käy ilmi miten vastuu jakaantuu kunkin osapuolen kesken. Yhtiöjärjestyksessä saattaa joskus olla määriteltynä poikkeuksia tähän taulukkoon. Osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa taloyhtiölle asunnossa havaitsemistaan vioista tai puutteista.

Vastuunjakotaulukko

RAKENTEET
VASTUU

<!--

OSAKAS

-->

Vesikatto
Yhtiö
Lattiat ja sisäkatot (ylä-, ala- ja välipohja)
Yhtiö
Ulkoseinä, väliseinät, portaat, pilarit ja palkit
Yhtiö
Painumat ja halkeamat rakenteissa
Yhtiö
Parvekkeet, ulkopuoliset osat
Yhtiö
Parvekkeet, sisäpuoliset osat
Osakas
Lämmön-, veden- ja ääneneristeet
Yhtiö
PINNOITTEET
Sisäpuoliset maalaukset, tapetointi, panelointi, laatoitus ym. lattia- ja seinäpinnoitteet
Osakas
Sisärappaukset, tasoitepinnat ja alaslasketut katot
Osakas
OVET
Huoneiston ulko-ovet ja parvekeoven uloin ovi
Yhtiö
Huoneiston väliovet ja sisäovet
Osakas
Postiluukku
Yhtiö
Huoneiston ulko-oven nimikilpi
Yhtiö
Huoneiston ulko-oven ja parvekeoven lukko
Yhtiö
Huoneiston ulko-oven lisälukko (osakkaan tai asukkaan asentama turvalukko)
Osakas
Varmuusketju ja murtosuojaus
Osakas
Ovensuljin (ovipumppu huoneiston sisäpuolella)
Osakas
Ovenpysäytin ja aukipitolenkki (ulkopuolinen)
Yhtiö
Ovikello, mekaaninen
Yhtiö
Ovisilmä (osakkaan tai asukkaan asentama)
Osakas
Automaattiulko-ovi (nosto-, pyörö- tai liukuovi)
 
- huoneiston sisäpuoliset laitteistot
Osakas
- huoneiston ulkopuoliset laitteistot
Yhtiö
IKKUNAT
Ulkopuite ja karmi
Yhtiö
Sisäpuite ja välipuite
Osakas
Ikkunoiden ulkopuolen kunnossapito ja maalaus
Yhtiö
Ikkunoiden sisäpuolen kunnossapito ja maalaus
Osakas
Ikkunan ulkolasi
Yhtiö
Ikkunan sisälasit (myös aukeava umpiolasielementti)
Osakas
Tuuletusluukku
Osakas
Kiinteästi seinärakenteeseen asennettu umpiolasielementti
Yhtiö
Ulkopuitteiden käynti ja heloitus (saranat, salvat ym.)
Yhtiö
Sisäpuitteiden käynti ja heloitus (saranat, salvat ym.)
Osakas
Ikkunan aukipitolaite
Osakas
Parvekeoven ja ikkunapuitteiden tiivistys
Osakas
Yhtiön asentamat parvekelasit, markiisit yms. rakenteet
Yhtiö
Sälekaihtimet
Osakas
KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET
Kiinteät kaapistot ja komerot
Osakas
Ikkunalauta ja näyteikkunataso
Osakas
Ikkunaverhotanko ja verholauta
Osakas
Saunan lauteet, paneelit ja kiuas
Osakas
Takka ja takkapelti
Osakas
Takkahormi
Yhtiö
Takkaimuri, kytkin ja säädin
Yhtiö
VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Ammeet ja altaat (käsienpesuallas, kylpyamme, poreamme, suihkuallas, astianpesuallas ja –pöytä)
Osakas
Vesihanat ja sekoittimet
Yhtiö
Kalustesauna, höyrykaappi, höyrysauna, suihkukaappi
Osakas
Liitäntäletkut ja käsisuihkut
Osakas
Venttiilit (patteri-, sulku- ja varoventtiilit)
Yhtiö
WC-istuin, kansi, vesisäiliö ja huuhteluventtiililaitteisto
Yhtiö
Pesukoneen liittäminen
Osakas
Putkistot ja johdot (vesi, viemäri ja lämpö)
- viemäritukoksessa osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus tukoksesta
Yhtiö
Huoneistokohtainen vesimittari
Yhtiö
Huoneistokohtainen kiertovesipumppu
Yhtiö
Vesilukko ja lattiakaivot, korjaus ja uusiminen, tukoksen poistaminen
Yhtiö
Vesilukko ja lattiakaivot, peruspuhdistus
Osakas
Uima-allas (rakenne ja vedeneriste, putkisto, uima-allaslaitteisto)
 
Uima-allas (pinnoitteet ja varusteet)
Osakas
Lämminvesivaraaja
Yhtiö
Vesilämmityslaitteet
Yhtiö
Hiekan-, rasvan-, bensiinin- ja öljynerotin
Yhtiö
Ilmalämpöpumppu
- yhtiön asentama yhtiön vastuulla
Osakas
Poistoilmalämpöpumppu
- osakkaan muutostyönä asentama osakkaan vastuulla
Yhtiö
Maalämpöpumppu, lämmönkeruuputkistot
Yhtiö
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT
Raitisilmaventtiili ja tuloilmaventtiili, sisä- ja ulkopuolisten osien korjaaminen ja uusiminen
Yhtiö
Raitisilmaventtiili ja tuloilmaventtiili, sisäpuolisten osien puhdistaminen
Osakas
Suodattimet korvausilma-, tuloilma- ja raitisilmaventtiileissä, huoneiston sisäpuolella sijaitsevien ja sieltä vaihdettavissa olevien osien uusiminen ja puhdistaminen
Osakas
Suodattimet korvausilma-, tuloilma- ja raitisilmaventtiileissä, huoneiston ulkopuolella sijaitsevien ja sieltä vaihdettavissa olevien osien uusiminen ja puhdistaminen
Yhtiö
Poistoilmaventtiili, korjaaminen ja uusiminen
Yhtiö
Poistoilmaventtiili, puhdistaminen
Osakas
Liesikuvun rasvasuodatin, metalliset suodattimet, uusiminen
Yhtiö
Liesikuvun rasvasuodatin, metalliset suodattimet, puhdistaminen
Osakas
Liesikuvun rasvasuodatin, muut esim. kankaiset suodattimet, uusiminen
Osakas
Liesikupu, laite
Yhtiö
Liesikupu, valaisin ja valokytkin
Osakas
Liesituuletin suodattimineen
Osakas
Poistohormi
Yhtiö
Tulo- ja poistokanavat varusteineen
Yhtiö
Tulo- ja poistoilmakoneet (mm. poistopuhallin ja huippuimuri)
Yhtiö
Lämmön talteenotto-, tuloilman lämmitys- ja tuloilman jäähdytyspatterit
Yhtiö
Ilmanvaihdon automatiikka- ja ohjauslaitteet sekä kytkimet
Yhtiö
Takkaimuri
Yhtiö
SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Huoneiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot kiinteän verkon osalta
Yhtiö
Ryhmäkeskus/jakokeskus (sulaketaulu)
Yhtiö
Kertakäyttösulakkeiden vaihto
Osakas
Sähkömittari (sähköverkkoyhtiön vastuulla)
 
Kytkin (”katkaisija”) ja sähköpistorasia
Yhtiö
Autonlämmityspistorasia varusteineen
Yhtiö
Lamppu, led, kuituvalo, loisteputki ja sytytin
Osakas
Kiinteä valaisin
Osakas
Huoneistokohtaiset sähkölämmityslaitteet ja lämmityskaapelit säätimineen (mm. kattosäteily- ja lattialämmitys sekä sähköpatterit)
Yhtiö
Kodinkoneet (jääkaappi, pakastin, liesi, liesitaso, uuni, pesukone, pyykinkuivauskaappi ym.)
Osakas
Kylmiö jäähdytyslaitteineen
Yhtiö
Lämminvesivaraaja (kokonaisuudessaan)
Yhtiö
Saunan kiuas ja ohjauskeskus
Osakas
Keskuspölynimuri, huoneiston sisäpuolinen letku ja pölysäiliö
Osakas
Keskuspölynimuri, keskusyksikkö ja putkistot sekä huoneiston ulkopuoliset osat
Yhtiö
Turva-, huolto ja ilmoitinjärjestelmät (talotekniset hälytysjärjestelmät kuten lvi-hälytykset, poistumistie- ja turvavalojärjestelmä, paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmä)
Yhtiö
Soittokello-, ovisummeri- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä ovipuhelin (sähköverkkoon kytketyt)
Yhtiö
TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT
Talojakamo/puhelinjakamo
Yhtiö
Huoneistojakamo (telejakamo, it-jakamo)
Yhtiö
Puhelinverkko
Yhtiö
Yleiskaapelointi
Yhtiö
Valokuituverkko
Yhtiö
Kiinteät tietoliikenne- ja puhelinpistorasiat
Yhtiö
ANTENNIJÄRJESTELMÄT
Yhteisantennilaitteet
Yhtiö
Antennirasia
Yhtiö
MUUT LAITTEET JA LAITTEISTOT
Postilaatikko
Yhtiö
Palontorjunta
 
- paristokäyttöinen palovaroitin
Osakas
- sähköverkkoon kytketty palovaroitin ja varavirtalähde
Yhtiö
- paloposti: hana, letkut ja muut osat
Yhtiö
- palopostin letkut huoneiston puolella
Osakas
- huoneiston ulkopuolinen käsisammutin
Yhtiö
- huoneiston sisäpuolinen käsisammutin
Osakas
- sprinklerilaitteet
Yhtiö
Jätepuristin, yhteinen jäteastia
Yhtiö
Jätepuristin (osakkaan oma)
Osakas
Yhtenäiset nimikilvet ja opasteet yleisissä tiloissa
Yhtiö
Kylmähuoneet ja varastot (rakenteet ja laitteet)
Yhtiö
OSAKKEENOMISTAJAN RAJATTU PIHA-ALUE
Nurmikko ja istutukset
Osakas
Puut
Yhtiö
Raja-aita
Yhtiö
Pihavarasto ja –katos
Yhtiö
Pihavalaisin
Yhtiö
Pihaterassi
Yhtiö