Muutostyöilmoitus

lomakkeet-banners

Muutostyöilmoitus

Kunnossapitotöistä ja muutostöistä on tehtävä ilmoitus isännöitsijälle. Tee muutostyöilmoitus hyvissä ajoin ennen remontin suunniteltua alkamispäivää.

ILMOITUS HUONEISTOSSA TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖISTÄ

Taloyhtiön nimi:

Päiväys:

Osakkaan nimi:

Osoite:

Puhelin:

Email:

Huoneisto NRO:

Työ on viranomaisluvan varainen

KylläEi

SELVITYS TOTEUTETTAVASTA TYÖSTÄ

Kunnossapito- tai muutostyö:

Rakennustekniset työt:

Liite, piirustus nro (jpg,png,pdf):

 

Rakennusteknisten töiden suorittaja
Urakoitsijan nimi:
Osoite:
Y-tunnus:
Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:
Liite, piirustus nro (jpg,png,pdf):
LVI-töiden suorittaja:
Urakoitsijan nimi:
Osoite:
Y-tunnus:
Sähkötyöt:
Liite, piirustus nro (jpg,png,pdf):

 

Urakoitsijan nimi:
Osoite:
Y-tunnus:

 

Osakkaan asettama valvoja / työnjohto
Nimi:
Ammatti:
Yritys:
Y-tunnus:
Arvioitu aloitus- ja päättymispäivämäärä: